All move sets, stats, attributes and finishers are accurate.

Bad Luck Fale
BUSHI
Chase Owens
David Finlay
El Desperado
EVIL
Gedo
Hiromu Takahashi
Hirooki Goto
Hiroshi Tanahashi
Hiroyoshi Tenzan
Jado
Jay White
Juice Robinson
Jushin Liger
Kazuchika Okada
Kota Ibushi
Lance Archer
Manabu Nakanishi
Michael Elgin
Minoru Suzuki
Rocky Romero
Ryusuke Taguchi
SANADA
Satoshi Kojima
Shingo Takagi
SHO
Taichi
Taiji Ishimori
TAKA Michinoku
Tama Tonga
Tanga Loa
Tetsuya Naito
Tiger Mask IV
Toa Henare
Togi Makabe
Tomoaki Honma
Tomohiro Ishii
Toru Yano
Will Ospreay
YOH
YOSHI-HASHI
Yoshinobu Kanemaru
Yuji Nagata
Yujiro Takahashi
Zack Sabre Jr.