All move sets, stats, attributes and finishers are accurate.

Bad Luck Fale
BUSHI
Chase Owens
David Finlay
Dick Togo
DOUKI
El Desperado
El Phantasmo
EVIL
Gedo
Hikuleo
Hiromu Takahashi
Hirooki Goto
Hiroshi Tanahashi
Hiroyoshi Tenzan
Jado
Jay White
Jon Moxley
Juice Robinson
Karl Fredericks
Kazuchika Okada
KENTA
Kota Ibushi
Master Wato
Mikey Nicholls
Minoru Suzuki
Robbie Eagles
Rocky Romero
Ryusuke Taguchi
SANADA
Satoshi Kojima
Shingo Takagi
SHO
Taichi
Taiji Ishimori
TAKA Michinoku
Tama Tonga
Tanga Loa
Tetsuya Naito
Tiger Mask IV
Toa Henare
Togi Makabe
Tomoaki Honma
Tomohiro Ishii
Toru Yano
Will Ospreay
YOH
YOSHI-HASHI
Yoshinobu Kanemaru
Yuji Nagata
Yujiro Takahashi
Zack Sabre Jr.